De toename van het aantal cyberaanvallen over de hele wereld vormt een uitdaging voor alle organisaties die gevoelige informatie bevatten. Vooral de zorgsector is een kwetsbare sector als het gaat om data. De afgelopen jaren zijn meerdere grote ziekenhuizen getroffen door cyberaanvallen, waardoor het UMCG in Groningen en het UHS in de Verenigde Staten werden platgelegd. Het wordt voor zorgorganisaties dan ook steeds belangrijker om hun cybersecurity te verbeteren.

Waarom cybercriminelen zich richten op de gezondheidszorg

De belangrijkste reden waarom cybercriminelen zich richten op de gezondheidszorg is voor financieel gewin. Medische dossiers bevatten veel gevoelige en waardevolle persoonlijke informatie, zoals adressen, betalingsinformatie en burgerservicenummers.

Zorgorganisaties zijn ook vaak een relatief gemakkelijk doelwit voor cybercriminaliteit. Een groot aantal medische apparaten draait nog steeds op verouderde besturingssystemen, waardoor ze kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen.

De Cybersecurity risico's in de zorg

Getroffen worden door een cyberaanval is extreem kostbaar. Volgens IBM bedragen de gemiddelde totale kosten van een datalek wereldwijd 4,35 miljoen dollar. In de VS is het zelfs meer dan het dubbele van de kosten. De zorgsector wordt het hardst getroffen, met een stijging van 42% sinds 2020 (per 2022). Al meer dan tien jaar heeft de gezondheidszorg de hoogste kosten van alle sectoren als het gaat om datalekken.

Niet alleen zijn cybersecurity risico's kostbaar, maar in de gezondheidszorg kan het operationeel hebben van IT-systemen zonder onderbrekingen letterlijk een kwestie van leven of dood zijn. Het kan enorme gevolgen hebben wanneer kritieke procedures moeten worden teruggeschroefd of zelfs volledig moeten worden gestopt.

eHealth

Een belangrijke trend in de technologie als geheel, maar ook specifiek in de gezondheidszorg is het Internet of Things (IoT). Omdat veel persoonlijke medische apparaten nu verbonden zijn met het internet, zijn er meer manieren voor cybercriminelen om een netwerk te hacken. Elk apparaat is een toegangspunt tot de grotere infrastructuur en vormt een risico.

Om deze reden is het belangrijk voor zorgorganisaties zoals ziekenhuizen om een helder overzicht te hebben van alle apparaten die met het internet verbonden zijn en ervoor te zorgen dat ze allemaal veilig zijn.

NIS2 en de impact voor de gezondheidszorg

Niet alleen moeten zorgorganisaties hun cybersecurity om praktische en financiële redenen optimaal houden, maar ze moeten ook voldoen aan wetgeving. Het verwerken van gezondheidsdossiers in grote hoeveelheden brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee voor zorgorganisaties.

Aangezien medische dossiers en de communicatie tussen patiënten en artsen steeds digitaler worden, willen de EU-wetgevers geen middel onbeproefd laten als het gaat om de gezondheidssector.

NIS2 is een EU-richtlijn die fungeert als het belangrijkste kader voor wetgeving inzake cybersecurity in de EU. Het voorziet in wettelijke maatregelen om het algemene niveau van cyberbeveiliging in alle lidstaten te verhogen, binnen meerdere sectoren, waaronder de gezondheidszorg. NIS2 is op 16 januari 2023 in werking getreden en de lidstaten hebben tot 17 oktober 2024 de tijd om hun maatregelen in nationaal recht om te zetten.

NIS2 is de opvolger van de NIS-richtlijn. NIS2 heeft het toepassingsgebied van de oorspronkelijke richtlijn verruimd door veel aanvullende eisen voor de gezondheidszorg in te voeren. Fabrikanten van bijvoorbeeld medische hulpmiddelen vallen nu ook onder het toepassingsgebied van deze richtlijn.

Secure Connectivity voor de gezondheidszorg

Op het gebied van connectivity biedt Arcadiz biedt de hoogste beschikbaarheid en maximale capaciteit. We zijn ISO 9001 en 27001 gecertificeerd en voldoen aan de internationale standaard voor kwaliteitsmanagement. Wij garanderen onze klanten een uptime van 99,9995%.

Arcadiz's datacenter interconnectiviteitsoplossingen en managed connectivity services bieden zorgorganisaties een infrastructuur met low latency, hoge beschikbaarheid en optimale beveiliging.

Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe we u kunnen helpen veilig en verbonden te blijven.