Revolutionizing Network Management: Juniper MIST and Marvis Redefining Wireless Excellence
  • Blog
  • Trends

Revolutionizing Network Management: Juniper MIST and Marvis Redefining Wireless Excellence

Why do businesses gravitate towards Juniper MIST and Marvis? These advanced solutions offer a multitude of benefits that drive organizations to make a deliberate choice. Juniper MIST establishes an...

Top 5 aandachtspunten bij vervanging legacy apparatuur
  • Blog
  • Trends

Top 5 aandachtspunten bij vervanging legacy apparatuur

Veel organisaties maken in meer of mindere mate gebruik van verouderde apparatuur. Niet geheel verwonderlijk, want de vervanging vereist een goede voorbereiding en het is belangrijk om hierbij de...

Het belang van Cybersecurity in de gezondheidszorg
  • Blog

Het belang van Cybersecurity in de gezondheidszorg

De toename van het aantal cyberaanvallen over de hele wereld vormt een uitdaging voor alle organisaties die gevoelige informatie bevatten. Vooral de zorgsector is een kwetsbare sector als het gaat...