Live inzicht in staat van dark fiber-verbinding verkleint de kans op downtime

PinkRoccade Hosting Services biedt (multi)cloud en managed services aan diverse softwareleveranciers en organisaties binnen de gezondheidszorg. Denk aan de hosting van bedrijfskritische omgevingen, zoals EPD’s en laboratoriumsystemen, het ontwerp en de installatie van de hiervoor benodigde infrastructuur, het remote beheer van deze omgevingen (inclusief monitoring en 7 x 24 ondersteuning) en het leveren van calamiteitenvoorzieningen.

Uptime cruciaal

Downtime van bedrijfskritische applicaties leidt niet alleen tot (tijdelijk) verlies van data en hoge kosten, maar kan in de zorg zelfs grote gevolgen hebben voor de juiste behandeling van patiënten. . Maximale beschikbaarheid van haar hostingplatform, de Pink Private Cloud, staat dan ook centraal binnen PinkRoccade Hosting Services. Hiervoor zijn alle denkbare maatregelen geïmplementeerd. Zo bestaat de Pink Private Cloud uit een volledig redundante datacenter-omgeving. Beide datacenters voldoen aan de TIER IV-datacenterclassificatie. Ook de dark fiber-connectiviteit tussen de datacenters is redundant uitgevoerd: de verbindingen komen op verschillende plaatsen de datacenters in en uit, worden afgenomen bij twee verschillende leveranciers en kruisen elkaar nergens op de route.

Dark fiber monitoring

Leo Arnts, technical consultant bij PinkRoccade Hosting Services: ‘Glasvezelverbindingen zijn bij uitstek geschikt voor een active-active datacenteromgeving. Echter, omdat de dark fiber-leverancier verantwoordelijk is voor het beheer, heb je minder grip op de performance ervan. Het is uiteraard mogelijk om (eenmalige) metingen uit te laten voeren door de dark fiber-leverancier, maar dit is tijdrovend en vonden wij onvoldoende inzicht bieden. We zijn toen in overleg gegaan met Arcadiz, specialist op het gebied van breedbandige optische netwerken. Zij adviseerden ons om de glasvezelverbindingen continu te gaan monitoren met behulp van een ADVA ALM (Advanced Line Monitoring) systeem.’

Direct inzicht

Na een zorgvuldige voorbereiding, werd de ADVA ALM snel en vlekkeloos door Arcadiz geïmplementeerd. Vrijwel direct daarna werd duidelijk dat er een probleem was met een van de dark fiber-verbindingen. De gedetailleerde rapportage toonde precies aan waar en op welk punt in de dark fiber zich het probleem bevond. Voor de dark fiber-leverancier was dit voldoende aanleiding om hier meteen mee aan de slag te gaan.

Kostenbesparing

‘In het geval van een onverhoopte storing is het vaak complex en tijdrovend om uit te zoeken waar de oorzaak precies zit’, vervolgt Arnts. ‘Eerst moet je alle andere mogelijkheden, zoals een storing in de netwerk-, de storage- of serveromgeving, uitsluiten. Pas dan kan worden vastgesteld dat de oorzaak zich bevindt in de glasvezelverbinding en kan de dark fiber-leverancier een meting doen. Al met al ben je enorm veel tijd kwijt en ben je met heel veel mensen aan het zoeken naar de oorzaak van het probleem. Nu, met deze nieuwe monitoringtool, kunnen we direct zien of en waar het probleem in de dark fiber zit en kan het dus ook veel sneller verholpen worden.’

AVG

‘Bescherming van privacygevoelige gegevens is een belangrijk aspect van onze dienstverlening’, vervolgt Arnts. ‘Security op netwerkniveau hoort hier uiteraard ook bij. Een bijkomend voordeel van de ALM is dat je de informatie uit de rapportage ook kunt gebruiken om te bepalen of er een physical tap op de glasvezel staat of gezet wordt. En dat je, in het kader van compliancy, inzicht hebt in wat zich in het gehele netwerk afspeelt.’

Ontzorgen

‘PinkRoccade Hosting Services heeft als doelstelling om haar klanten volledig te ontzorgen op specifieke IT-gebieden waarin wij gespecialiseerd zijn. We werken graag samen met andere partijen die hierin meedenken en ons daarbij helpen’, gaat Arnts verder. ‘De dienstverlening van Arcadiz is een mooi voorbeeld hiervan. Nu de verbindingen continu gemonitord worden en Arcadiz ook het beheer ervan doet, biedt dit extra zekerheid.'

De beschikbaarheid van ons platform is verbeterd én we kunnen onze tijd besteden aan het nog verder verbeteren van de dienstverlening aan onze klanten.

Leo Arnts, technical consultant chez PinkRoccade Hosting Services

Over PinkRoccade Hosting Services

PinkRoccade Hosting Services is een van de businessunits van PinkRoccade Healthcare. PinkRoccade Hosting Services draagt dagelijks zorg voor de beschikbaarheid en veiligheid van gegevens van miljoenen Nederlanders. Dit doen we door organisaties innovatief te hosten als deskun­dige en professionele partner en te ondersteunen met (multi)cloud en managed services. Meer dan tweeduizend organisaties ervaren in­middels het gemak van onze Pink Private Cloud, waaronder ziekenhuizen, GGZ-instellingen, ca­re-organisaties, apotheken, huisartsen en gemeentes. Met ruim 10 miljoen medische dossiers en meer dan 150 gemeentes in de Pink Private Cloud beheren wij de vertrouwelijke ge­gevens van een groot deel van de Nederlandse bevolking.

https://www.pinkroccade-healthcare.nl/