Contact us By chat By telephone By e-mail

Arcadiz Belgium

+32 16 39 26 90

Arcadiz Netherlands

+31 30 889 20 94

Arcadiz Luxembourg

+352 20 88 23 40

Federal Police

De federale politie staat onder het gezag van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie.

Ze oefent haar opdrachten uit over het hele Belgische grondgebied en bestaat uit:


het commissariaat-generaal
3 algemene directies

de algemene directie bestuurlijke politie
de algemene directie gerechtelijke politie
de algemene directie van het middelenbeheer en de informatie

met zowel centrale directies en diensten in Brussel als gedeconcentreerde directies en diensten in de arrondissementen.

 

www.politie.be