Het vernieuwde optische netwerk heeft ervoor gezorgd dat Stater alle mogelijkheden van haar nieuwe IT infrastructuur optimaal kan benutten, nu en in de toekomst. De nauwe samenwerking tussen alle betrokkenen, waarbij iedereen zijn specifieke kennis en expertise heeft toegevoegd, heeft geresulteerd in een zeer succesvolle oplevering van het project.

André Tenholter, Projectmanager