Neem contact op Via telefoon Via e-mail

Arcadiz Belgium

+32 16 39 26 90

Arcadiz Netherlands

+31 30 889 20 94

Arcadiz Luxembourg

+352 20 88 23 40

Fedasil

Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, is een instelling van openbaar nut die werd opgericht door de programmawet van 19 juli 2001 en operationeel is sinds mei 2002.

Sinds oktober 2014 staat Fedasil onder het toezicht van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken.

www.fedasil.be